Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2016/9365-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2016/9365-CEN

Súhlas na zásah do biotopu realizáciou stavby  "Traverz Jelení grúň 12a-úprava 2016" , na parcele č. KN-C 2947/123 oddelenej od parc. KN-C 2947/1., k.ú. Demänovská Dolina. pre TMR a.s.  

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.