Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2016/8863-Ku


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2016/8863-Ku

Žiadosť o vydanie súhlasu na zriadeníe požičovne malých plavidiel v rekreačnom stredisku Marina Liptov k.ú. Bobrovník v zmysle § 68 písm w) zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.