Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/033995/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/033995/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na vybudovanie a vyznačenie chodníka "Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v obci Oravská Lesná".

Žiadateľ: Obec Oravská Lesná, Oravská Lesná 291, 029 57  Oravská Lesná

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.