Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/033129/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/033129/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. k budovaniu a vyznačeniu cyklotrasy v k. ú. Oravská Polhora. Žiadateľ: Obec Oravská Polhora - Obecný úrad.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.