Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2016/008282–Ku


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2016/008282–Ku

Súhlas na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na trvalých trávnych porastoch v užívaní žiadateľa v ochrannom pásme Tatranského národného parku v k.ú. Východná pre Poľnohospodárskeho družstva Východná.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.