Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/030258/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/030258/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. b) a písm. f) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, tj. zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt a v súvislosti s tým rušiť pokoj a ticho, za účelom spracovania podkôrníkovej kalamity v objeme cca 300 m3 drevnej hmoty, v JPRL 322 a 328B, na území NPR Starý Hrad.

Žiadateľ: Lesné pozemkové a pasienkové spoločenstvo - Urbariát v Nezbudskej Lúčke, Nezbudská Lúčka 81, 013 24  Strečno

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.