Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TS-OSZP-2016/000949

13.06.2016

Žiadateľ: Bc. Adriána Stasová, Liesek 594, 027 12 Liesek - oznámenie o začatí konania - žiadosť o súhlas na zorganizovanie letného skautského tábora v termíne 07. 07. 2016 - 27. 07. 2016 v lokalite Pod Vápenkou v k.ú. Zuberec podľa § 13 ods. 2, písm. k, zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení