Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-TR-OSZP-2016/000527-Mo

24.05.2016

Žiadosť o súhlas v zmysle § 6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. - zásah do biotopov európskeho významu (oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina IV. etapa) Žiadateľ TURVOD a.s., Martin.