Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Turčianske Teplice - OU-TR-OSZP-2016/000527-Mo


Začiatok stránky:

OU-TR-OSZP-2016/000527-Mo

Žiadosť o súhlas v zmysle § 6 ods.2 zákona č.543/2002 Z.z. - zásah do biotopov európskeho významu (oprava prívodného potrubia Žarnovická dolina IV. etapa) Žiadateľ TURVOD a.s., Martin.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.