Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2016/023809/Gs

17.05.2016

Žiadosť o vydanie výnimky na vjazd motorovými vozidlami na lesné cesty v niktorých lokalitách Slovenska.