Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSOZ1-2016/16361/Gs


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSOZ1-2016/16361/Gs

Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie turistických značiek na mistne a účelové komunikácie v chránenom území Šípska Fatra

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.