Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/018366/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/018366/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z. z., na organizovanie športového podujatia "Beh na Sinú 2016". Žiadateľ: Obec Demänovská Dolina, Demänovská Dolina č. 258, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.