Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/017440/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/017440/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k organizovaniu športového podujatia PREDATOR RACE v okolí Liptovského Jána. Žiadateľ: Alternative sports s.r.o. v zastúpení RNDr. Kamila Sochová, Kopec 85, 742 66 Štramberk ČR.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.