Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2016/013019/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2016/013019/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k vykonávaniu banskej činnosti v DP Ružomberok II. na roky 2016 - 2026. Žiadateľ: BAŇA Ružomberok, spol. s.r.o., Bystrická cesta 51, 034 01 Ružomberok

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.