Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2016/2903-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2016/2903-CEN

Oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Liptovský Ján, parc. č. KN-C KN-C 3407/4 a 3466/2 k.ú. Liptovský Ján, okr. Liptovský Mikuláš, z dôvodu oplotenia areálu „MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH PAMIATOK“ (areálu modelov v mierke 1:25), na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.