Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2016/004127


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2016/004127

Žiadosť, Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci, 029 51 Lokca 507, o súhlas na aplikáciu hnojív a chemických prípravkov na poľnohospodárskych pozemkoch s rozlohou väčšou ako 2 ha na ochranu rastlín  Maister, Adenko SC 465, liadok 27,5%, NPK, maštaľný hnoj, hnojovica v k.ú. Lokca, v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.