Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2016/1539-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2016/1539-CEN

Aplikácia chemického prípravku Karate Zeon 5 CS, Silwet L-77 a Silwet Star pre UPS Hybe na lesných porastoch  LO Svidovo, LO Rígeľ, LO Sihly, LO Liptovský Ján okres Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.