Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-L-OSZP-2016/1297-CEN

26.01.2016

Žiadosť Matúša Benku na výrub stromov na parcele č. 3132/8 v k.ú. Partizánska Ľupča , lokalita Magurka z dôvodu výstavy rekreačnej chaty.