Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2016/002932


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2016/002932

Žiadosť DAKNA Námestovo, družstvo, Kliňanská cesta 970, 029 01 Námestovo o súhlas na aplikáciu hnojív (maštaľný hnoj, hnojovica, LAV 27, NPK 15-15-15) a chemických prípravkov na ochranu rastlín Adengo SC, ALLEGRO Plus, Karate Zeon 5 CS, Mustang Forte, LIMIT v k.ú. Námestovo, Oravské Veselé, Oravská Jasenica, Klin, Breza v D zóne CHKO Horná Orava podľa §13 ods. 2 písm. h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na súvislej ploche väčšej ako 2 ha.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.