Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Turčianske Teplice - Ou-TR-OSZP-2016/000105


Začiatok stránky:

Ou-TR-OSZP-2016/000105

OU-TR-OSZP-2016/000105 -žiadosť o súhlas na umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia - prístrešku, za hranicami zastavaného územia obce (§ 13 ods.2 písm.l) zákona č.543/2002 Z.z.), ochranné pásmo NP Veľká Fatra, k.ú. Čremošné. Žiadateľ Mgr. Róbert Novák, Horné Rakovce 2050/46, 03901 Turčianske Teplice

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.