Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/044876/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/044876/Drn

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/206-16/Drn zo dňa 14. 6. 2013 vydaného bývalým Obvodným úradom životného prostredia Žilina. Žiadateľ: Konská hlava s.r.o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.