Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/044300/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/044300/Ryb

Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. 2013/726-7/Ryb zo dňa 6.4.2013, ktorým boli povolené výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. d) a v § 16 ods. 1 písm a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, tj. vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup na skalné objekty v území NPR Súľovské skaly a v súvislosti s tým pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka.

Žiadateľ: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80  Bratislava

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.