Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/038130/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/038130/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na zmenu stavu mokrade ťažbou riečneho materiálu z vodného toku Váh v k.ú. Veľká Bytča (konvexný breh vodného toku), v lokalite pri Bytčianskom moste.

Žiadateľ: Štefan Krajčoviech, Hvozdnica 18, 013 56  Hvozdnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.