Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2015/042414/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2015/042414/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP1/2015/023841-009/Drn zo dňa 24. 7. 2015, v súvislosti s umiestnením dočasného zariadenia - prístupová cesta cez Váh pre účely výstavby dialnice. Žiadateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.