Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/041206/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/041206/Kr

Žiadateľ: SVP š.p.,OZ Piešťany,Správa Povodia horného Váhu  Ružomberok vo veci vydania odborného stanoviska k projektu : Moškovec - Rakovo, odstránenie nánosov z toku, podľa § 28 ods.4 zákona č.543/2002 Z.z. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.