Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2015/8257-VIT


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2015/8257-VIT

Žiadosť Milana Vlhu, Trstené 57 o súhlas na státie plávajúceho zariadenia na p.č.KN-C 1165/88 a 1165/104 v k.ú. Liptovská Ondrašová.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.