MŽP SR

OU-LM-OSZP-2015/9766-CEN

 

Súhlas na výrub drevín pre Jozefa Husarčíka na parcele 3135/3  k.ú. P.Ľupča, lokalita Magurka