Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-LM-OSZP-2015/9397-CEN

25.09.2015

Súhlas na výrub 4 ks smreka obyčajného ohrozujúce majetok a zdravie pre MM Capitel s.r.o. na parcele č. 2957/28 v k.ú. D.Dolina