Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2015/031814/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2015/031814/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedných v zákone č. 543/2002 Z.z. na spracovanie vetrovej kalamity v NPR Suchá dollina. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbariátu v Liptovskej Sielnici, 032 23 Liptovská Sielnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.