Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/0274014/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/0274014/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, na ťažbu riečneho štrku z vodného toku Kysuca v RKM 10,400 - 10,800, v lokalite nad a pod ústím toku Pleš (pravostranné a stredové naplaveniny)

 

Žiadateľ: Eurokapital a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.