Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2015/026487/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2015/026487/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín v k. ú. Beňadiková. Žiadateľ: Bc. Branislav Štúrik, Hoskorná 66, 038 61 Lipovec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.