Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2015/5283-VIT


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2015/5283-VIT

Žiadosť PS Háj Pavlova Ves o súhlas na aplikáciu chemických látok (Cervacol Extra, Pellacol, Morsuvin) pri lesohospodárskej činnosti v LHC L.Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.