Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/022652/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/022652/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek a vydanie súhlasu v súvislosti s oraganizovaním Letného skautského stanového tábora v termíne od 11.07.2015 do 25.07.2015, na lokalite Vaňovský kút, v k.ú. Oravská Lesná a povolenie výnimiek na vjazd motorových vozidiel počas prípravy tábora v dňoch od 04.07. 2015 do 10.07.2015, ako aj počas konania samotného tábora, za účelom zabezpečenia tábora v dňoch od 11.07.2015 do 25.07.2015.

Žiadateľ: Slovenský skauting, 104. zbor Bratislava - Ružinov, Mesačná 10, 821 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.