Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/020550/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/020550/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu ustanoveného v § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a kraniny, v súvislosti s oraganizovaním verejného turistického podujatia - 43 ročník výtupu na Veľký Fatranský Kriváň, plánovaného dňa 20.6.2015, s trasou výstupu po zančenom turistickom chodníku Trusalová - Hlásna skala - chata pod Chlebom - Snilovské sedlo - vrchol Kriváňa.

Žiadateľ: Obec Turany, obecný úrad, Osloboditeľov 83/91, 038 53  Turany

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.