Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP3-2015/020188/Bre


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP3-2015/020188/Bre

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplocovanie pozemku v k.ú. Dolná Tižina. Žiadateľ: Ing. Ján Maťko, Jasenové

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.