Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2015/018306/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2015/018306/Drn

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., v súvislosti s realizáciou stavby "MVE na rieke Váh, Podtureň - Liptovský Ján" v k. ú. Podtureň a Liptovský Ján. Žiadateľ: ENERGY s.r.o., Hrachová 18D, 821 05 Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.