Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1-2015/017784/Gs

24.04.2015

žiadosť o udelenie výnimky - ťažba stavebného kameňa, k.ú. Párnica, DOPRAVEX s.r.o. Príbovce