MŽP SR

OU-LM-OSZP-2015/4146-CEN

Súhlas na aplikáciu chem. prípravku Cervakol Extra v k.ú Závažná Poruba, Iľanovo a D.Dolina pre Urbár a komposesorát pozemkové spoločenstvo Iľanovo v 2.a 3. stupni územnej ochrany.