Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP-2015/3481-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP-2015/3481-CEN

Súhlas  podľa o vydanie súhlasu  na aplikáciu chemických látok ( na ochranu mladých lesných porastov proti ohrzu zverou Pellacol, Cervacol, Cervacol extra, v lesnej škôlke na LC Kráľova Lehota KN-C 2004, k.ú Lipt.Porúbka proti burine a hlodavcom: Roundup, Cerevit, NoRat Gerdencol) a hnojív ( v lesnej škôlke  - NPK, liadok, ), na území ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry a na území samotného Národného parku Nízke Tatry v lesných porastoch na LC Kráľova Lehota. LC Svarínka, LC Račkova pre UPS Liptovský Hrádok, miestna časť DOVALOVO

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.