Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Turčianske Teplice - OU-TR-OSZP-2015/000237-OPaK-Mo


Začiatok stránky:

OU-TR-OSZP-2015/000237-OPaK-Mo

Súhlas na výrub drevín v ochrannom pásme NP Veľká Fatra - čistenie pasienkov v k.ú. Čremošné. Žiadateľ: POLUN s.r.o., Čremošné

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.