Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2015/010444/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2015/010444/Ryb

Žiadosť o doborné stanovisko, podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, k projektu "Lesná cesta Držatín - rekonštrukcia", plánovaný v k.ú. Hruštín, v D-zóne CHKO Horná Orava.  Žiadateľ:  LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, Miestneho priemyslu 569, 029 01  Námestovo

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.