Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2015/009122/Drn

13.02.2015

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na organizovanie verejného športového podujatia Preteky psích záprahov, Veľká cena Zuberca. Žiadateľ: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec.