Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2015/003175


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2015/003175

Žiadosť o súhlas na pozemnú bodovú aplikáciu chemických látok ( VAZTAK AKTIVE) v zmysle § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v CHKO Horná Orava, v zóne C s 3.stupňom ochrany pre Lesy SR, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo, LS Zákamenné, LS Mútne, LS Oravská Polhora, LS Paráč  v súvislosti s ošetrením kalamitnej hmoty po veternej smršti z 15.05.2014 podľa potreby v roku 2015.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.