Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2015/007579/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2015/007579/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodntuia č. 2013/968-5/Drn zo dňa 11. 3. 2013 - doplnenie trasy pre skialpinistické podujatie v prípade nepriaznivých podmienok. Žiadateľ: Obec Smrečany, Obú, 032 05 Smrečany 48

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.