Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/036387/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/036387/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. h) a písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, na zber rastlín vrátane ich plodov a s tým súviskiaci pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka, na území NP Malá Fatra.  Žiadateľ: Ing. Milan Mucha, Košťany nad Turcom č. 121, 038 41 Košťany nad Turcom

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.