Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/036368/Drn

18.11.2014

Žiadosť o vydanie príslušných povolení zo zákázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k usporiadaniu verejných, telovýchovných, športových a turisitckých podujatí v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš