Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/036368/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/036368/Drn

Žiadosť o vydanie príslušných povolení zo zákázaných činností uvedených v zákone č. 543/2002 Z.z., k usporiadaniu verejných, telovýchovných, športových a turisitckých podujatí v lyžiarskom stredisku Jasná Nízke Tatry. Žiadateľ: Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.