Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2014/11560-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2014/11560-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na zasahovanie do biotopov európskeho a národného významu v súvislosti s realizáciou stavby: "IBV HÁJ" v k. ú. Záturčie.

     Žiadateľ: Hplus, a. s., Kollárova 73, Martin.

Lehota na prihlásenie sa do konania končí 21. 10. 2014.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.