Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/032059/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/032059/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, za účelom ťažby riečneho štrku z koryta rieky Kysuca na lokalitách Kysucký Lieskovec za ihriskom, Kysucký Lieskovec pri objekte bývalého Pamiatkostavu, Kysucké Nové Mesto za STK a Kysucké Nové Mesto za supermarketom LIDL.  Žiadateľ: EUROkAPITAL, a.s., Ružinovská 3, 821 02  Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.