Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/031756/Kr


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/031756/Kr

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu na území CHA Mošovské aleje , v.k.ú Mošovce, okres Turčianske Teplice, lokalita Mazaň , pri ceste III/01894 na odstránenie suchých konárov a náletových drevín z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky. Žiadateľ: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.