Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - OU-LM-OSZP/2014//6686-CEN


Začiatok stránky:

OU-LM-OSZP/2014//6686-CEN

 

Územné a časové obmedzenia lesohospodásrkych činností z dôvodu ochrany chránených živočíchov pre UaK PS Iľanovo

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.